10 sierpnia 2009

Bezpieczeństwo w werksztacie cz. 1

Moje kochanie pyta czasami, czy szlifuję w masce (bo się nasłuchała o kancerogennym pyle drzewnym)? Odpowiedź brzmi: "Tak". A oto dowód:"Yyyyy... jak to się obsługuje?!"

A tak na poważnie, faktycznie pył drzewny wdychany do płuc jest rakotwórczy. Szczególnie jeśli jest to pył z drewna twardego (dąb, buk, klon, ...). Przy obróbce zawsze powinno się stosować maski przeciwpyłowe. Najlepszym rozwiązaniem jest odciąg wiórów, ale pamiętajmy, że nie odessie on całego pyłu, który długo utrzymuje się w powietrzu. Najlepsze są maski silikonowe z wymiennymi filtrami bawełnianymi. Można je dostać na aukcjach internetowych za około 60 zł. Są wygodne i nieuciążliwe. Naprawdę - mogę w takiej masce szlifować przez 2h bez żadnego dyskomfortu. Klasy wkładów filtrujących jakich należy używać to P1 lub P2, w zależności od rodzaju drewna.

KLASA OCHRONY P1
Klasa P1 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły*) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 X NDS (Największe Dopuszczalne Stężenie). Zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak, węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny gips, kreda, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, opiłki metali żelaznych, pył węglowy.

KLASA OCHRONY P2
Klasa P2 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły*) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 X NDS. Zastosowanie: pył azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, hutniczy przy obróbce drewna twardego (liściaste).

KLASA OCHRONY P3
Klasa P3 przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły*) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 X NDS. Zastosowanie: duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz